Het team van Ortho-Huizen ondersteunt: The Cleft Surgery Organisation.

Het team van Ortho-Huizen ondersteunt een speciaal project: The Cleft Surgery Organisation. De goede mondzorg die wij in Nederland tot onze beschikking hebben, is wereldwijd voor velen onbereikbaar. Zo ook voor miljoenen schisiskinderen die last hebben van niet-geopereerde kloven.

De meesten van hen kunnen niet goed eten of spreken en leven in schaamte en geïsoleerd. The Cleft Surgery Organisation zet zich in om schisiskinderen in Myanmar en Peru een normaal leven te laten leiden door kosteloos operaties uit te voeren. De operaties worden mogelijk gemaakt door donaties en vrijwilligers. De all-inclusive kosten van één operatie bedragen ongeveer € 150,-.

Een van de opererende kaakchirurgen is dr. Nard Janssen (UMC Utrecht), waar wij een nauwe samenwerking mee hebben.

Wij wensen hem en het team van The Cleft Surgery Organisation heel veel succes en zullen het project van harte ondersteunen.

Meer informatie op: https://www.cleftsurgery.org/