Behandeling

Hoe we te werk gaan en wat u allemaal kunt verwachten.

In het kort leggen we op deze pagina aan u uit hoe een behandeling bij ons in zijn werk gaat, wat u of uw kind kunt verwachten nadat u zichzelf of uw kind heeft aangemeld als nieuwe patiënt in onze praktijk.

Aanmelden

Voordat we de behandeling van u of uw kind kunnen starten vragen we om uzelf of uw kind eerst aan te melden. U kunt dit online op onze website doen of door te bellen naar de praktijk. Na de aanmelding nemen we contact met u op en plannen we een eerste consult.

NB: patiënten ouder dan 18 jaar dienen in het bezit te zijn van een verwijsbrief van de tandarts.

Eerste consult

Tijdens het eerste consult bekijkt de orthodontist of een orthodontische behandeling mogelijk is. Tevens brengen we tijdens het eerste consult de behoeftes van de patiënt in kaart. We stellen een diagnose en controleren de mondhygiëne. Deze bevindingen bespreken we vervolgens direct met u en/of uw kind en er is tijd voor u om vragen te stellen. Mocht u en/of uw kind in aanmerking komen voor een behandeling, zal er een uitgebreid onderzoek plaatsvinden.

Uitgebreid onderzoek

Tijdens het uitgebreid onderzoek maakt een assistente een 3D-scan van het gebit, digitale mondfoto’s en röntgenfoto’s. De afspraak duurt ongeveer 30 minuten. Aan de hand van de gegevens die tijdens dit onderzoek worden verzameld stelt de orthodontist het behandelplan op.

Het definitieve behandelplan

Na bestudering van alle documentatie wordt door de orthodontist een definitief behandelplan opgesteld.

Dit behandelplan wordt toegestuurd per email. Hierbij zit tevens het persoonlijk kostenoverzicht zodat u op de hoogte bent van de financiële consequenties van de behandeling. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Enige tijd na ontvangst van het behandelplan zullen wij contact met u opnemen om eventuele vragen te beantwoorden en vervolgafspraken met u te plannen.

Na uw akkoord voor de behandeling en de kosten, verzoeken wij u het persoonlijk kostenoverzicht te ondertekenen en retour te sturen of mee te nemen bij de eerstvolgende afspraak. Vervolgens starten we met de actieve behandeling.

Actieve behandeling

Gedurende de actieve behandeling vragen wij u en/of uw kind om regelmatig (iedere 4 tot 6 weken) op controle te komen. Tijdens deze controle zal de orthodontist de voortgang van de behandeling beoordelen. Een controle bezoek duurt circa 15 minuten.
Een gemiddelde orthodontische behandeling duurt 2 tot 2,5 jaar, waarna een retentieperiode volgt.

Retentieperiode

De retentieperiode is de periode nadat de actieve behandeling voltooid is en wij de orthodontische apparatuur verwijderd hebben. Tijdens deze periode vinden er nacontroles plaats en plaatst de orthodontist, indien nodig, extra retentieapparatuur die moet voorkomen dat er scheefstand optreedt.

Nieuwe patient?

U kunt uzelf of uw kind online aanmelden!

Online aanmelden

Wat is de ideale leeftijd om met een beugel te beginnen?

Wat is de ideale leeftijd voor een kind met een onregelmatig gebit om met een beugel te beginnen?

Lees verder